Yleiset käyttöehdot

Seuraavat käyttöehdot määrittävät ehtoja, joiden nojalla Daily Flirt-palveluita tarjotaan interyard GmbH -palveluntarjoajan toimesta (jäljempänä "tarjoaja").

Seuraavat yleiset käyttöehdot koskevat nimenomaisesti kaikkia asiakkaita, huolimatta siitä, onko palveluiden käyttö maksutonta vai maksullista ja/tai käytetäänkö palveluita Saksassa vai Saksan ulkopuolella. Näistä yleisistä käyttöehdoista tulee osa sopimusta. Asiakasta neuvotaan hyväksymään yleiset käyttöehdot rekisteröitymisprosessin puitteissa.

Palvelumme tarjoaa mahdollisuuden kommunikoida ja flirttailla, ja lopulta tavata kasvokkain profiilien kanssa. Tämän lisäksi lukuisia muita toiminnallisuuksia, jotka liittyvät oikeisiin sekä moderoituihin profiileihin. Moderoidut profiilit ovat erikseen tarkoitetu virtuaalisille fantasioilla, ja oikeat tapaamiset eivät ole mahdollisia. Moderoituja profiileja käyttävät moderaattorit, ja profiilit on tarkoitettu nimenomaan viihteeksi laadunvalvonnan ja palvelutestien ohella.

1. Sopimuksen kohde

Sopimuksen kohde on ilmaisen ja maksullisen digitaalisen sisällön tarjonta. Tämä sisältö koostuu pääasiassa käyttäjien luomasta sisällöstä, kuten jäsenten profiileista, valokuvista ja viesteistä. Jäsenet voivat katsella ja käyttää tätä sisältöä. Kontaktipyyntöjen saaminen, profiilin luominen ja rekisteröityminen voi olla maksutonta. Jäsenprofiileja sovitetaan muihin jäsenprofiileihin ja niitä ehdotetaan kontaktisuosituksina. Oikeutusta kontaktisuosituksiin ei ole.

2. Viihdesäännöt

Daily Flirt käyttää itse moderoimiaan profiileja markkinointitarkoituksiin, palvelun laadun parantamiseen, uusien toimintojen esittelemiseen, stimuloivaan interaktiiviseen kommunikaatioon ja käyttäjien viihdyttämiseksi. Moderoituja profiileja ei erikseen merkitä palvelussa ja tiedot, kuvat tai kirjoitukset moderoiduissa profiileissa eivät viittaa itseasiallisiin henkilöihin, eikä näiden profiilien kanssa ole mahdollista tavata. Käyttäjät voivat ottaa yhteyttä moderoituihiin profiileihin milloin tahansa joko kirjoittamalla heille tai vastaanottamalta heiltä viestin, jonka jälkeen he voivat kommunikoida profiilin kanssa palvelussa. Daily Flirt käyttää moderoituja profiileja myös esimerkiksi satunnaiseen käyttöehtojen noudattamisen valvontaan ja käyttäjien yleisen käyttäytymisen seuraamisen varmistaakseen kaikkien palvelun käyttäjien saavan odottamansa laatuista palvelua. Moderoitujen profiilien viestit ovat merkittyjä.

3. Sopimuksen täytäntöönpano

3.1. Sinun on rekisteröidyttävä käyttääksesi digitaalista sisältöä. Rekisteröityminen on maksutonta. Rekisteröityessään asiakas siirtyy maksuihin perustumattomaan Yleisten Ehtojen mukaiseen sopimuksenmukaiseen suhteeseen palveluntarjoajan kanssa.

3.2. Palveluntarjoaja tarjoaa lisäksi maksullisia palveluita, jotka mahdollistavat pääsyn parannettuun digitaaliseen sisältöön. Mikäli asiakas päätyy maksulliseen jäsenyyteen, asiakkaan ja palveluntarjoajan välille muodostuu aiemman lisäksi uusi sopimuksenmukainen suhde, joka pohjautuu Yleisiin Ehtoihin kun asiakas painaa "Osta" -näppäintä. Ennen maksullisten palveluiden käyttöä palveluntarjoaja ilmoittaa palvelujen olevan maksullisia ja esittää tarkemmin mitä maksuja niiden käyttöön liittyy. Maksullista jäsenyyttä laajennetaan automaattisesti tilausta tehdessä päätetyn aikajakson verran. Maksullisen jäsenyyden aloittaessaan ja maksutiedot antaessaan asiakas antaa palveluntarjoajalle luvan käsitellä maksun.

3.3. For paid memberships, credit or debit withdrawals depend on the chosen billing period and the terms of the subscription. The respective withdrawal date within a month depends on which day the contract is concluded. The user's credit card statement or account statement will indicate the interyard GmbH.

3.4. Veloitusprosessissa asiakas myöntää palveluntarjoajalle peruuttamiskelpoisen oikeuden kerätä saatavansa sopimuskauden aikana automaattisesti. Jos asiakas peruu maksuoikeuden, hän on velvollinen korvaamaan palveluntarjoajalle mahdolliset kulut.

3.5. Asiakas on vastuussa kuluista kuten maksun hylkäämisestä johtuvista maksuista ja maksun takaisinvedosta johtuvista maksuista, ja käyttäjä on velvollinen korvaamaan ne.

3.6. Sovitut maksut maksetaan etukäteen ja erääntyvät välittömästi. Jos muuta ei ole kirjallisesti sovittu tai laki määrää, maksut eivät ole hyvittämiskelpoisia. Jos sovittu osittainen maksu epäonnistuu yli kaksi kertaa asiakkaan oman toiminnan vuoksi, koko maksamaton summa erääntyy välittömästi.

3.7. Tarjoaja pidättää oikeuden palkata perintätoimiston perimään erääntyneitä summia, jos asiakas ei maksa tai jos maksu on myöhässä. Tarjoaja pidättää myös oikeuden periä korkoa lain sallimissa rajoissa.

3.8. Tarjoajalla on oikeus keskeyttää tarjoamansa palvelut kokonaan tai osittain milloin vain.

4. Sopimuksen irtisanominen ja jatkaminen

4.1. Asiakas voi peruuttaa ilmaisen sopimuksen milloin vain.

4.2. Paid subscriptions can be terminated at any time before the access period expires according to the following guidelines. For subscription periods of less than three months, the notice period is one week. If the subscription period is longer than three months, the notice period is one month. The normal notice period for paid 14-day memberships ends 7 days before the subscription ends, and for 3-day memberships it ends after one day. If a different period is mentioned with the purchase of paid membership, that one is to be observed.

4.3. The contract can be terminated by regular mail (interyard GmbH,Teerhof 59, 28199 Bremen, Deutschland) or via email (ticket8712@service.interyard.gmbh). To aid clear assignment and to protect against misuse, the customer must always specify at least his/her full name, the country whose Daily Flirt service he/she is using, his/her e-mail address registered with Daily Flirt and his/her Service ID in a legible manner (BLOCK CAPITALS) as an absolute necessity when writing the notice of termination. The free contractual relationship remains unaffected by termination of the fee-based contractual relationship.

4.4. Maksullisen premium-jäsenyyden päätyttyä asiakkaan tila palautuu automaattisesti ilmaisjäseneksi siihen liittyvien käyttörajoitusten kanssa.

4.5. Oikeus päättää sopimus epätavallisesti pysyy voimassa, ja noudattaa lain vaatimuksia.

5. Tietojen käyttö, siirto ja levittäminen

5.1. Palveluntarjoaja seuraa poikkeuksetta lain vaatimia tietojensuojelumääräyksiä toimiessaa palveluntarjoajana.

5.2. Tiedot henkilötietojen käsittelystä ovat saatavilla Yksityisyyskäytännöistä.

6. Käyttöehdot

6.1. Asiakas vahvistaa, että hän on täyttänyt 18 vuotta ja on oman valtionsa lakien mukaan täysi-ikäinen sekä valtuutettu käymään liiketoimintaa solmiakseen laillisesti tämän sopimuksen kokonaisuudessaan.

6.2. Asiakas sitoutuu käyttämään tarjottuja palveluita vain henkilökohtaiseen käyttöönsä, tarkemmin sanottuna, olemaan käyttämättä niitä muuhun kuin henkilökohtaiseen viestintään. Palveluympäristön kaikenlainen kaupallinen käyttö kielletään nimenomaisesti.

6.3. Asiakas vahvistaa, että rekisteröitymisprosessin ja/tai maksullisen jäsenyyden ostohetkellä annetut tiedot ovat kattavia ja todenmukaisia. Hän on vastuussa vain antamistaan henkilötiedoista.

6.4. Asiakkaan ostamaa jäsenyyttä ei voida jakaa muiden henkilöiden kanssa eikä sitä voida siirtää. Asiakas sitoutuu lisäksi olemaan antamatta palveluiden käyttöoikeutta alaikäisille tarkoituksellisesti tai epähuomiossa. Asiakas on vastuussa käyttäjätietojensa salassapidosta alaikäisiltä perheenjäseniltä, ystäviltä, tuttavilta tai muilta kolmansilta osapuolilta.

6.5. Asiakas ei erityisesti saa tarkoituksella antaa kolmansien osapuolten tietoja (kuten sähköpostiosoitteita) ominaan ja hänen on oltava antamatta digitaalista sisältöä alaikäisten käyttöön tietoisesti tai epähuomiossa.

6.6. Asiakkaan on noudatettava sovellettavia lakeja rekisteröityessään ja käyttäessään digitaalisia palveluita, ja hän suostuu olemaan käyttämättä tekijänoikeuksien suojaamia kuvia, tekstejä, ohjelmistoja ja muita tietoja tarjottavien tarjousten ja palveluiden puitteissa, mikäli hänellä ei ole tarvittavia oikeuksia tai valtuuksia.

6.7. Asiakkaan on ilmoitettava tarjoajalle kaikista sopimukseen liittyvien palveluiden toimittamiseen tarvittavien henkilötietojensa muutoksista hyvissä ajoin: tämä koskee erityisesti palveluiden maksamiseen käytettävän luottokortin tai pankkitietojen viimeisiä voimassaolopäiviä.

6.8. Asiakas sitoutuu noudattamaan käyttöehtoja tarjoajan muiden asiakkaiden suojaamiseksi. Hän ei saa väärinkäyttää palveluita. Tällä tarkoitetaan erityisesti muun muassa sitä, että asiakas pitäytyy:
jakelemasta rasistista, pornografista, väkivaltaa ylistävää tai vähättelevää sekä moraalitonta sisältöä; käyttämästä laitonta tai herjaavaa aineistoa, joka loukkaa ihmisarvoa ja/tai muiden yksityisyyttä; esitäytymästä kolmantena osapuolena, ottamasta yhteyttä muihin jäseniin petollisin aikein; uhkaamasta tai pakottamasta muita jäseniä; lähettämästä joukkoviestejä; lataamasta viruksia sisältävää dataa (vialliset ohjelmistot).

6.9. Tarjoajalla on oikeus arvioida asiakkaan jakelemia tietoja, jos se epäilee velvollisuuksien rikkomista. Tarjoaja voi irtisanoa sopimuksen asiakkaan kanssa ilman varoitusaikaa, jos keskeisiä ja tärkeitä sopimusvelvollisuuksia on rikottu, ja tarjoaja voi vaatia vahingonkorvausta lain sallimissa rajoissa ja/tai nostaa siviili- tai rikossyytteen asiakasta vastaan.

6.10. Asiakas korvaa palveluntarjoajalle kaikki kulut joita aiheutuu palveluntarjoajalle laittomista tai sopimuksellisesti kielletyistä toimista asiakkaan toimesta. Tämä sisältää varsinkin herjaavat väitteet, kunnianloukkaukset, oikeusloukkaukset, tekijänoikeusrikkomukset tai tilanteet, joissa asiakas kohtuuttomasti aiheuttaa muille asiakkaille palvelun menetystä. Asiakas on henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että kirjautumistiedot eivät päädy alaikäisten käsiin.

6.11. The customer declares that he/she will not post any photographs or other works without being authorized to do so according to the applicable copyright regulations. The customer grants the provider all non-exclusive, geographically unrestricted rights to use the copyrighted content, including any images, texts and videos, created and uploaded by the customer for the purpose of operating the portals owned by the provider and by the websites of its partners. The customer automatically grants a non-exclusive, royalty-free and worldwide license to use, copy, publish, display, reformat, translate, sell and broadcast this information and content. The customer guarantees that he/she is entitled to grant the use of this information and content. Furthermore, the customer also waives the right to be named as the copyright holder. In particular, it should be noted that we may also use your content (including your photos) for advertising purposes or for public relations. If you do not wish to have your content used for this purpose, please contact us. Detailed information on how we use your data can be found in our Privacy Policy.

7. Vastuuvelvollisuus

7.1. Tarjoaja ei ole velvollinen takaamaan menestyksekkäitä yhteydenottoja sopimuskauden kuluessa, mukaan lukien tapaus, jolloin yhteyttä ei oteta ollenkaan. Tarjoajan on ponnisteltava yhteyksien muodostamiseksi ja tarjottava palvelujaan sen mukaisesti, mutta se ei kuitenkaan ole vastuussa yhteydenottojen menestyksestä.

7.2. Tarjoaja ei ole vastuussa jäsenten antamien tietojen ja/tai jäsenten kesken vaihdettavien tietojen täsmällisyydestä. Tarjoaja ei ole vastuussa tietojen välityksestä ja jäsenprofiileiden yhteen sovittamisesta.

7.3. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa kolmansien osapuolien laittomista toimista paitsi jos kyseiset toimet ovat palveluntarjoajan sallivuuden tai kohtuuttoman laiminlyömisen seurausta. Eritoten palveluntarjoaja ei ole vastuussa muiden asiakkaiden rikkeistä eikä mahdollisista valtuuttamattomista tietojen käytöstä "hakkerointien" tapahtuessa.

7.4. Sopimuksen alaisena palveluntarjoaja on yksin vastuussa (1) asiakkaan kärsimistä vahignoista, jotka johtuvat törkeästä laiminlyönnistä tai tahallisuudesta palveluntarjoajan tai sen laillisten edustajien tai toimeksiannettujen toimijoiden toimesta; (2) henkilö- ja terveysvahingoista, jotka johtuvat velvoitteen rikkomisesta joko palveluntarjojan tai sen laillisten edustajien tai toimieksiannettujen toimijoiden toimesta.(3) Sopimuksen toteutumiselle pakollisen velvoitteen, josta asiakas on riippuvainen tai voi olla riippuvainen, rikkominen. Tapauksissa (1) ja (2) palveluntarjoaja on rajattomasti vastuussa. Muissa tapauksissa vaatimus korvauksista rajoitetaan arvattavaan ja sopimukselle tyypilliseen vahinkoon. Muissa tapauksissa palveluntarjoaja ei ole vastuussa riippumatta laillisesta pohjasta.

7.5. Vastuun rajoitteet pätevät kaikkiin palveluntarjoajan toimeksiannettuihin toimijoihin, työntekijöihin ja muihin edustajiin.

7.6. Palveluntarjoaja ei myönnä takuuta tai vastuuta jatkuvasta keskeytymättömästä palveluihin pääsystä eritoten virhetilanteisiin ja muihin keskeytyksiin liittyen varsinkin tilanteissa, jotka eivät ole palveluntarjoajan vaikutusvallan alla. Merkitykseltään pienet rajoitteet palveluissa eivät ole valitukselle kelvollinen perusta.

8. Vaihtoehtoinen riidanratkaisu Consumer Dispute Settlement Act:n mukaisesti

Verkkovälitteistä kuluttajariitojen ratkaisu (Artikla 14 verkkovälitteistä kuluttajariitojen ratkaisua koskeva asetus):Euroopan komissio tarjoaa alustan verkkovälitteiseen kuluttajariitojen selvittämiseen, joka löytyy http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Huomiokaa, että emme osallistu, emmekä ole velvoitettuja osallistumaan kuluttajansuojalautakunnan kanssa tapahtuvaan riidanratkaisuun.

9. Sekalaista

9.1. These General Terms and Conditions and the entire legal relationship between the customer and Interyard GmbH are governed by the law of: Suomi.

9.2. Suullisia tai kirjallisia lisäsopimuksia ei ole olemassa.

9.3. Jos jotkut näiden yleisten käyttöehtojen pykälistä osoittautuvat tehottomiksi tai keskeneräisiksi, se ei vaikuta muiden pykälien voimassa oloon. Jos ehdot eivät tulleet osaksi sopimusta tai jos ne ovat epäpäteviä, sopimuksen sisältöön sovelletaan lain määräyksiä.

10. Peruutusilmoitus [aika]

10.1. Perumisoikeus

Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa sen allekirjoittamisesta tarvitsematta mainita mitään syytä sen peruuttamiseen. Peruutusoikeusaika on 14 päivää, ja lasketaan alkavaksi siitä päivästä, jolloin sopimus allekirjoitetetaan. Jos haluat käyttää hyväksesi peruutusoikeuttasi, sinun täytyy antaa meille seuraavat tiedot: interyard GmbH, Teerhof 59, 28199 Bremen, Deutschland, ticket8712@service.interyard.gmbh tekemällä nimenomaisen ilmoituksen (esim. postitse lähetettävällä kirjeellä tai sähköpostitse) koskien päätöstäsi peruuttaa tämä sopimus. Peruutusajan noudattamista koskien riittää, että lähetät ennen peruutusajan päättymistä ilmoituksen, jossa ilmoitat käyttäväsi peruutusoikeuttasi.

10.2. Perumisen seuraukset

Jos peruutat tämän sopimuksen, olemme velvollisia palauttamaan kaikki maksut, jotka olemme saaneet sinulta, mukaan lukien tämän palvelun toimituskustannukset (pois lukien lisäkustannukset, jotka johtuvat siitä, että olet valinnut muun kuin standarditoimituksen, tarjoamamme kätevän toimituksen) välittömästi ja viimeistään 14 päivän kuluessa siitä päivästä, kun olemme saaneet ilmoituksen toiveestasi peruuttaa tämä sopimus. Tämän hyvityksen palauttamiseen käytämme samaa maksutapaa, jota olet käyttänyt alkuperäiseen maksutapahtumaan, ellemme nimenomaisesti ole sopineet kanssasi jostain muusta tavasta; tästä hyvityksestä ei koidu sinulle missään tapauksessa mitään maksuja.

10.3. Erityishuomio

Jos olette pyytänyt palvelujen suorittamisen aloittamista peruuttamisen määräajan aikana, Teidän on maksettava meille määrä, joka on suhteessa siihen, minkä verran sopimuksesta on täytetty siihen mennessä, jolloin ilmoitatte meille peruuttavanne sopimuksen, kun vertauskohtana on sopimuksen täyttäminen kokonaisuudessaan.